Wioletta Maria Kulpa / 2015-06-26 / 512
dotyczy Pana Cezarego Dusio – Zastępcy Dyrektora MOPS w Płocku

Płock, 26.06.2015

 

Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy Pana Cezarego Dusio –
Zastępcy Dyrektora MOPS w Płocku


Proszę podać uzasadnienie podjęcia decyzji w sprawie zadaniowego czasu pracy Pana Dyrektora Cezarego Dusio, jak i braku odpowiedzialności za wydawane decyzje administracyjne.
Pan Dyrektor zgodnie z odpowiedzią na moją interpelację nie może podpisywać żadnych decyzji administracyjnych – kto imiennie zgodził się na taki stan rzeczy, z jakiego powodu Urząd Miasta Płocka, zrobił wyjątek dla Zastępcy Dyrektora (pozostali dyrektorzy mają czas pracy wynikający z KP i mogą podpisywać decyzje administracyjne).
Na stronie BIP nie znajduje się oświadczenie majątkowe Z-cy Dyrektora Pana Cezarego Dusio – jako jedynego dyrektora jednostek podległych Urzędowi Miasta Płocka, z jakiego powodu nie publikowane jest oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora? Proszę o podanie podstawy prawnej braku wypełniania i publikowania oświadczenia majątkowego Pana Cezarego Dusio.
Tworzenie wyjątku od przyjętych zasad i reguł, które obowiązują pozostałych dyrektorów jednostek podległych Urzędowi Miasta Płocka budzi poważne wątpliwości i rodzi szereg pytań, zarówno od pracowników MOPS, jak i mieszkańców Płocka.
 Dlatego proszę wyjaśnić zasadność tworzenia w przypadku Pana Cezarego Dusio wyjątku w zakresie odpowiedzialności za podejmowane decyzje administracyjne, czasu pracy oraz składania oświadczeń majątkowych.
/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 29 czerwca 2015, godzina 14:48)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 861
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 30 czerwca 2015, godzina 07:37
  • Historia aktualizacji

  • 30 czerwca 2015, godzina 07:37 Aktualizacja danych