Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-01-17 / 1036
Proszę o przeanalizowanie zasadności i potrzeb dystrybucji dwutygodnika Wspólnota wśród płockich samorządowców.

Barbara Smardzewska – Czmiel
nr 1036

10.01.2005 r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o przeanalizowanie zasadności i potrzeb dystrybucji dwutygodnika Wspólnota wśród płockich samorządowców.

Uzasadnienie interpelacji: Na zakup dwutygodnika Wspólnota dla radnych Rady Miasta Płocka rocznie przeznacza się ok. 4000,00 zł. Nie jest to duża kwota w budżecie miasta, lecz zważywszy na stosunek niektórych radnych do tego pisma kwotę tą można przeznaczyć na inne cele np. na dofinansowanie świetlic  lub organizację wypoczynku letniego dla kilku dzieci z najbiedniejszych rodzin. Proponuję ograniczyć zakup dwutygodnika do 1 egzemplarza na każdy klub radnych.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

 

/-/  Barbara Smardzewska – Czmiel

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 18 stycznia 2005, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 009
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji