Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2073 z dnia 21 marca 2023r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 – Zarządzenie Prezydenta nr 4129/2023 z 17.III.2023

                                                                                                                                                    Płock, dn. 21.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                   INTERPELACJA


Dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023
– Zarządzenie Prezydenta nr 4129/2023 z 17.III.2023

W dniu 17 marca br. zostało opublikowane Zarządzenie Prezydenta nr 4129/2023 w związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji miasta Płocka. Ogólne środki zaplanowane na to zadanie to 130.000. Tymczasem proszę o informację, czy na liście na której znajdują się organizacje otrzymujące dotację tj. sześć znalazły się wszystkie, które złożyły oferty w tym konkursie. Jeśli nie, to proszę o pełną listę podmiotów, które aplikowały o środki w tym konkursie i z jakich powodów zostały odrzucone ich oferty.
Ponadto chciałabym zaznaczyć, że w ramach posiadanego budżetu UMP rozdysponował 53.500 zł na 2 organizacje: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w której Prezesem Zarządu jest Pani Iwona Krajewska radna PO i Fundacja Revita – Zarząd Fundacji jest jednocześnie zarządem miejskiej s-ki ARS. Proszę o opis merytoryczny przedstawionych projektów, a w przypadku Fundacji Revita – mowa o Najpiękniejszej Tumskiej Choince 2023 roku z kwotą 15.600 – na co konkretnie są przeznaczone te środki skoro szkoły i inne organizacje, czy też firmy prywatne ubierają sami choinki na Tumskiej, Grodzkiej i Pl. Stary Rynek. Czy zatem kwota 15.000 jest przeznaczona na nagrody dla zwycięzców?
W związku z powyższym zasadne jest moje pytanie, czy z wnioskiem nie zgłaszały się inne podmioty, organizacje pozarządowe.
Kolejna sprawa to przyznane środki dla TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna na projekt Bajkowy Płock w kwocie 25.500 zł – założona przez tzw. kościół zielonoświątkowców.
Proszę o szczegółowe informacje na czym polega projekt „Bajkowy Płock” – będę wdzięczna za przesłanie merytorycznego zakresu projektu oraz harmonogramu przedstawionego przez oferenta.


 
                                                                                                      Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 22 marca 2023, godzina 12:35)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 612
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 05 kwietnia 2023, godzina 12:03
  • Historia aktualizacji

  • 05 kwietnia 2023, godzina 12:03 Aktualizacja dokumentu
    22 marca 2023, godzina 12:36 Aktualizacja dokumentu