Krzysztof Buczkowski / 2007-10-30 / 480
Od dłuższego czasu na drzewach m.in. przy ulicy Dworcowej i na Nowym Rynku wieszane są plakaty reklamujące m.in. podpłocką dyskotekę "Ambra".

Interpelacja 480

Płock, 30.10.2007 r.

Krzysztof Buczkowski
Radny Rady Miasta Płocka

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji:

Od dłuższego czasu na drzewach m.in. przy ulicy Dworcowej i na Nowym Rynku wieszane są plakaty reklamujące m.in. podpłocką dyskotekę "Ambra". Sytuacja taka stanowi naruszenie uchwalonego przez Radę Miasta "Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Płocka", którego wprowadzenie w życie powierzono Prezydentowi Miasta Płocka. O problemie tym, kilkakrotnie pisała płocka prasa (w tym Gazeta Wyborcza Mazowsze ostatnio przy okazji wyborów parlamentarnych), a pomimo to problem nadal nie został rozwiązany. Proszę o informację, czy podległe służby (czyli przede wszystkim Straż Miejska) podejmują działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z obowiązującym prawem? A jeśli tak, to dlaczego działania te nie przynoszą oczekiwanych skutków? Skoro służby miejskie nie potrafią rozwiązać tego problemu, to może celowym byłoby znowelizowanie ww. Regulaminu i usunięcie z niego przepisu o zakazie „oplakatowywania” drzew, skoro pozostaje on przepisem martwym?

Uzasadnienie interpelacji: Prośba mieszkańców.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -
 
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Krzysztof Buczkowski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 08 listopada 2007, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 734
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji