Elżbieta Gapińska / 2007-09-25 / 423
Przedmiot, temat interpelacji: W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców miasta Płocka wątpliwościami związanymi z przepustowością ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa po włączeniu do ruchu mostu proszę o ekspertyzę w tej sprawie.

Elżbieta Gapińska
Imię i nazwisko

25.09.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców miasta Płocka wątpliwościami związanymi z przepustowością  ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa po włączeniu do ruchu mostu proszę o ekspertyzę w tej sprawie.

Uzasadnienie interpelacji:
Istnieje obawa, że po włączeniu do ruchu mostu na rondzie ze względu na jego wielkość tworzyć się będą korki utrudniające wjazd na most od strony Warszawy i zjazd z mostu.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: - 

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Elżbieta Gapińska
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 28 września 2007, godzina 11:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 543
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji