Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1150
Wnoszę o zaprojektowanie, wycenę oraz dalszą realizację tzw. kładek nad ulicami Piłsudskiego, Jachowicza oraz Kobylińskiego.

Arkadiusz Iwaniak
Nr 1150

22.03.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Wnoszę o zaprojektowanie, wycenę oraz dalszą realizację tzw. kładek nad ulicami Piłsudskiego, Jachowicza oraz Kobylińskiego.

Uzasadnienie interpelacji: W/w ulice stanowią główną trasę przelotową przez miasto Płock. Ulice te przecinają drogę do szkół, kościołów oraz innych ważnych instytucji na tych osiedlach. Bezpieczeństwo na ulicach tych jest ograniczone oraz z punktu widzenia kierowców , kolejne przejście z sygnalizacją świetlną ogranicza ruch i wydłuża czas przejazdu przez Płock. Niemniej jednak sprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka .

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Arkadiusz Iwaniak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 24 marca 2005, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 277
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji