Andrzej Nowakowski / 2007-09-25 / 437
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat opóźnień w oddaniu inwestycji pod nazwą: Budowa dróg dojazdowych do nowego mostu oraz naliczonym z tego tytułu odsetek karnych.

Andrzej Nowakowski
Imię i nazwisko

25.09.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację na temat opóźnień w oddaniu  inwestycji pod nazwą: Budowa dróg dojazdowych do nowego mostu oraz naliczonym z tego tytułu odsetek karnych.
Jaki był koszt naprawy nawierzchni na estakadzie – wymiany asfaltu. Kto pokrył koszty tych prac?

Uzasadnienie interpelacji:
P. Prezydent deklarował, że w związku z opóźnieniem zostaną naliczone kary.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:  -

Załączniki:  -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:  -

/-/ Andrzej Nowakowski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 28 września 2007, godzina 11:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 188
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji