Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1298 z dnia 03 marca 2021r.
Studnie głębinowe w mieście Płocku

                                                                                                                                                            Płock, 26.02.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                 INTERPELACJA


dot. studni głębinowych w mieście Płocku


W związku z ciągłymi problemami oczyszczalni ścieków w Warszawie i wpływającymi ściekami do rzeki Wisły i tym samym do Płocka wnoszę o analizę i przedstawienie koncepcji zaopatrzenia mieszkańców w wodę dla całego miasta ze studni głębinowych.
Jeśli wciąż występują problemy z wyciekiem ścieków z W-wy i tym samym ponoszeniem przez naszą spółkę Wodociągi Płockie większych kosztów na jej uzdatnianie do picia proszę o przedstawienie jaka w tej chwili jest ilość studni głębinowych i jaka część miasta jest zaopatrzona bezpośrednio z nich.
Kolejno proszę o przedłożenie koncepcji budowy kolejnych studni głębinowych w celu zaopatrzenia z tego źródła pozostałych mieszkańców. Jakie są koszty budowy pozostałych studni głębinowych i czy już istnieje możliwość zaplanowania w czasie ich realizacji, aby uniezależnić się od wody pochodzącej z Wisły w zakresie zaopatrzenia mieszkańców Płocka.

                                                                                                            /-/ Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 04 marca 2021, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 982
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 marca 2021, godzina 14:30
  • Historia aktualizacji

  • 16 marca 2021, godzina 14:30 Aktualizacja dokumentu
    04 marca 2021, godzina 10:23 Aktualizacja dokumentu