Wioletta Maria Kulpa / 2017-01-30 / 1540
Ograniczenia nałożone przez Firmę Siemens w związku z partnerstwem publiczno-prywatnym

Płock, dn. 30.01.2017


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy ograniczeń nałożonych przez Firmę Siemens w związku z partnerstwem publiczno-prywatnym


Firma Siemens na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego wciela w życie pewne regulacje związane z energią cieplną i elektryczną w budynkach objętych umową. Sprawa ograniczenia dostępu do energii cieplnej dotyczy Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1. Na termostaty grzejnikowe zostały założone blokady, według moje wiedzy max. na poziom nr 2.
W styczniu podczas bardzo wysokich mrozów, w pomieszczeniach biurowych była bardzo niska temperatura ok. 17°C, dodatkowo należy zaznaczyć, że wiele okien jest nieszczelnych. Nie jest możliwa spokojna i efektywna praca w tak niskich temperaturach biur, pracodawca nie zapewnia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Minimalna temperatura określona przepisami prawa w pomieszczeniach biurowych wynosi co najmniej 18°C.
Czy w umowie z Firmą Siemens została określona minimalna temperatura dla w tym przypadku budynku Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1? Jeśli tak, to proszę o podanie tej temperatury.
Czy pozorne korzyści wynikające z umowy ograniczającej energię cieplną nie przełożą się na wyższe koszty z tytułu energii elektrycznej?
Proszę o przedstawienie po zakończeniu okresu rozliczeniowego kserokopii faktur za zużycie energii cieplnej i elektrycznej za miesiąc styczeń 2017 oraz dla porównania analogicznego okresu stycznia 2016 roku.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 stycznia 2017, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 019
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji