Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 79
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie działania zostały podjęte przez p. Prezydenta w kontekście uwag zamieszczonych w protokole kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji Miejskich, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka na podstawie Zarządzenia Nr 4487/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24.01.2006 a dotyczącego zadania: Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyńskiego" do Katedry wraz z budową Amfiteatru.

Interpelacja 79

Andrzej Nowakowski

27.02.2007r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Jakie działania zostały podjęte przez p. Prezydenta w kontekście uwag zamieszczonych  w protokole kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji Miejskich, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka na podstawie Zarządzenia Nr 4487/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24.01.2006 a dotyczącego zadania: Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyńskiego" do Katedry wraz z budową Amfiteatru.

Uzasadnienie interpelacji: Czy podczas realizacji tej inwestycji nie doszło do złamania prawa?

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Andrzej Nowakowski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 28 lutego 2007, godzina 14:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 111
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji