Wioletta Maria Kulpa / 2018-07-05 / 2469
Realizacja zadań wynikających z Budżetu Obywatelskiego

Płock, 4.07.2018


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dot. realizacji zadań wynikających z Budżetu Obywatelskiego.

Proszę o informację o kosztach, terminach i realizacji zadań projektów zgłoszonych przez  mieszkańców Miasta Płocka w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2011-2018 wg. załączonej tabeli: 

Lp.

Nazwa projektu zwycięskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego

Koszt wynikający z projektu

Termin realizacji pierwotny

Koszt rzeczywisty

Termin ostatecznego oddania do użytku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Uzasadnienie
Ponieważ wielokrotnie mieszkańcy zwracają się z pytaniem dotyczącym realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego proszę o informacje mające posłużyć mi w dalszych rozmowach z mieszkańcami na temat terminowości oddanych do użytku inwestycji w ramach BO oraz nie zrealizowanych, w przypadku braku realizacji proszę podać przyczyny.Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 05 lipca 2018, godzina 11:45)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 071
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji