Wioletta Maria Kulpa / 2018-01-16 / 2124
dotyczy pobieranie opłat za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

Płock, dn. 16.01.2018

Wioletta Kulpa 

Radna Rady Miasta Płocka

 

 

INTERPELACJA

dotyczy pobieranie opłat za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

 

W lipcu 2017 roku Prokuratora Krajowa przesłała list do prokuratorów regionalnych w którym informowano, że prokuratorzy będą zaskarżali uchwały wprowadzające obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej, tym samym gminy nie mogą pobierać opłat od mieszkańców. Obowiązek był nakładany wcześniej bez upoważnienia ustawowego i z naruszeniem art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

Proszę o uszczegółowienie, czy obowiązek ponoszenia opłat przez gminę dotyczy przyłącza wodociągowego w ulicy, ale nie obowiązuje w przypadku przyłącza do posesji. W latach wcześniejszych powstawały społeczne komitety budowy, w skład których wchodzili mieszkańcy danej ulicy, aby partycypować w kosztach wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

Czy na tej podstawie mogą wystąpić sytuacje dochodzenia roszczeń ze strony mieszkańców, a także za jaki okres mogą one wystąpić, czy okres przedawnienia wynosi 10 lat?

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 18 stycznia 2018, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 752
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji