Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1521 z dnia 16 listopada 2021r.
Czy został już wybrany kontrahent w celu wydzierżawienia parkingu – „Orlen Arena – poziom 1”

Tomasz Korga
Imię i nazwisko
                                                                                                                                                                        15.11.2021 r.
                                                                                                                                                     data złożenia interpelacji

                                                                        I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o odpowiedź, czy został już wybrany kontrahent w celu wydzierżawienia parkingu – „Orlen Arena – poziom 1”. Nawiązuję do odpowiedzi na interpelację z dn. 6 lipca 2021 r.
Interpelacja ponowna na prośbę mieszkańców.
 
Uzasadnienie interpelacji: Prośba mieszkańców.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
.............................................................................................................................................................................................

Załączniki: ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................                                                                                                                      /-/ Tomasz Korga
                                                                                                                                podpisDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (środa, 17 listopada 2021, godzina 13:35)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 204
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 30 listopada 2021, godzina 12:27
  • Historia aktualizacji

  • 30 listopada 2021, godzina 12:27 Aktualizacja dokumentu
    17 listopada 2021, godzina 13:37 Aktualizacja dokumentu