Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1340 z dnia 19 kwietnia 2021r.
Program Mieszkania na Start

                                                                                                                                                          Płock, dn. 16.04.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                             INTERPELACJA


dot. Programu Mieszkania na StartW związku z materiałem telewizyjnym pokazanym w TVP1 i wieloma pytaniami mieszkańców w tej sprawie, wnoszę o przedstawienie odpowiedzi na rodzące się pytania i wątpliwości  tym zakresie.
    1. Na jakiej podstawie publikowane w BIP są listy osób wraz z dokładnym adresem zamieszkania (zarówno dotychczasowym, jak i nowym, wynikającym z decyzji o przydziale mieszkania). Jak mają się do tego przepisy o ochronie danych wrażliwych w myśl ustawy o RODO? Dane te znajdują się na ogólnodostępnej stronie Urzędu Miasta Płocka w komunikatach i ogłoszeniach BIP. Dlaczego przed publikacją dane te nie są zasłaniane?
 
    2. Na liście osób zakwalifikowanych do Programu Mieszkania na Start za 2021 rok znalazł się pod poz. 26 Pan Mariusz K. wpisany dodatkowo do zamieszkania z jedną osobą. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w tym przypadku, zakładając zamieszkiwanie 2 osób w lokalu, zastosowano inne kryteria, niż przy innych podobnych przydziałach? Konkretnie chodzi o metraż mieszkania, który w tym przypadku wynosi od 36 do 55 m2. Analizując listę można zaobserwować, że podobne metraże są przyznawane dla 3-osobowej rodziny, która zechce zamieszkać z ramach tego programu. Podobnie jest z liczbą pokoi, akurat w przypadku tego pana wpisano 2-4 pokoje, natomiast taka rozpiętość pokoi dotyczy rodzin 3-osobowych. W związku z tym, proszę o przedstawienie pełnej listy z odniesieniem do nazwisk osób, które otrzymały lokale i je przyjęły, z uwzględnieniem ostatecznie przyznanej ilości pokoi, która została przedstawiona do zamieszkania wraz z metrażem w programie na 2021 rok.

    3. Kolejna sprawa to lokal przydzielony bohaterce reportażu TVP, Pani Marcie C. (lista lokali programu na 2020 rok poz. 75) – proszę o przedstawienie, bo nie są to tajne informacje, z jakich kwalifikacji wynika przyznanie 6 pkt w ogólnej tabeli dla tej Pani. Proszę również (podobnie jak w przypadku listy osób zakwalifikowanych do Programu Mieszkania na Start za 2021 rok) o przedłożenie analogicznej listy z ostatecznie przyznanym metrażem i ilością pokoi każdego z lokatorów. Czy w związku z dokonanym już przydziałem, są prowadzone analizy przede wszystkim, czy mieszkania nie są podnajmowane innym osobom lub czy osoby otrzymujące przydział nadal zamieszkują w Płocku? Jak rozumiem, to stanowiło przede wszystkim trzon programu, aby zachęcić młodych ludzi do pozostania w naszym mieście. Czy są dokonywane kontrole w takim zakresie, a jeśli tak, to w jakie sposób i jakie są ich wyniki? Dodatkowo, proszę o informację czy pani Marta C. spełniła wymagane kryterium dochodowe, tj. dla gospodarstwa jednoosobowego – od  2 501,76 zł  do  8186,97 zł? W jaki sposób udokumentowała te dochody? Z informacji, które do mnie docierają wynika, że osoba ta dokonuje oszustw, a w prowadzonej przez siebie firmie nie wykazuje dochodów.
    4. W jaki sposób weryfikowana jest faktyczna liczba najemców przyznanych lokali w programie Mieszkania na Start?
    5. Proszę o szczegółową informację, dlaczego na liście lokali Programu Mieszkania na start za 2020 na 88 nazwisk aż 31 ma wpisaną odmowę – proszę o informację przy każdej pozycji, z jakiego powodu nastąpiła odmowa przyjęcia lokalu lub odmowa ze strony Urzędu Miasta Płocka (tu nie ma informacji, która ze stron udzieliła odmowy). Taki materiał posłuży radnym do analizy problemu tak dużej liczby osób, które pomimo zakwalifikowania i uzyskania dużej ilości punktów jednak nie zdecydowali się na wynajem lokalu w ramach tego programu. Być może będą konieczne pewne modyfikacje regulaminu programu.

    6. Wnioskuję również o informację, czy w ciągu ostatnich 5 lat z jakiegokolwiek źródła, tj. Program Mieszkania na Start, mieszkania komunalne lub lokale przydzielane przez spółki miejskie otrzymał lokal mieszkalny (lub był współwynajmującym) były radny Pan Michał Sosnowski.


                                                                                                             /-/ Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 20 kwietnia 2021, godzina 09:37)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 2 256
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 05 maja 2021, godzina 13:20
 • Historia aktualizacji

 • 05 maja 2021, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  05 maja 2021, godzina 09:09 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2021, godzina 09:49 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2021, godzina 09:39 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2021, godzina 09:39 Aktualizacja dokumentu