Anna Kossakowska / 2004-09-28 / 857
Dotyczy: terenów rekreacji na osiedlu Podolszyce Północ

Anna Kossakowska
nr 857

28.09.2004 r.

I N T E R P E L A C J A


Przedmiot, temat interpelacji:  Dotyczy: terenów rekreacji na osiedlu Podolszyce Północ

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Podolszyc Południowych uchwalonym w zaszłym roku, oraz wcześniejszymi planami zagospodarowania tej dzielnicy, podstowowymi elementami ofunkcjach rekreacyjnych tej części Płocka mają być:
Park Północny i Park nad Jarem Rosica, połączone ciągiem spacerowym.
Park Północny został utworzony i zagospodarowany w II połowie lat 90-tych.
W roku 1990 za środki WFOŚ i SM "Budowlani" zrekultywowano teren i posadzono 218 dzrew i 5181 krzewów na terenie planowanego parku nad jarem Rosicy, jako I etap jego realizacji. Koszty pielęgnacji nasadzeń ponosi SM "Budowlani". Rośliny są już dostatecznie ukorzenione i wyrośnięte. Można więc przystąpić do II etapu realizacji parku – wykonania odwodnień, alej, trawników i założenia oświetlenia.
Teren pod przyszłą aleję spacerową nie został w najmniejszym stopniu przygotowany porastają go chwasty i zaśmiecają odpady.

W związku z tym proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
1.Kiedy zostaną przez U Miasta podjęte działania dla pełnego zagospodarowania parku nad Rosicą poprzez wykonanie niezbędnej infrastruktury i założenie trawników, tak aby mieszkańcy Podolszyc i odwiedzający je płocczanie mieli możliwość spędzania tam wolnego czasu z dala od zgiełku i hałasu w cywilizowanych warunkach i w poczuciu bezpieczestwa.
2.Kiedu U Miasta podejmie działania dla przekształcenia ugoru jakim jest dziś teren planowanej alei spacerowej w miejsce odpoczynku i aktywności ruchowej mieszkańców, które będzie ozdobą i wizytówką dzielnicy i m. Płocka.
3.Kiedy U Miasta doprowadzi do wybudowania na pustym dziś placu przy skrzyżowaniu planowanej alei Spacerowej z ul. Armii Krajowej (przy wlocie ul. Parasol).postulowanego rzez Radę Osiedla Zielony Jar i przewidzianego w planie zagospodarownia przestrzennego Podolszyc zespołu rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w postaci kompleksu placów zabaw i boisk sportowych.

Kolejna propozycja aby pełnomocnik ds. integracji europejskiej zbadał czy są możliwości wykorzystania środków UE na realizację ww. celów, bo takie możliwości istnieją
Uzasadnienie interpelacji:-

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Anna Kossakowska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 04 października 2004, godzina 08:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 275
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji