Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2021 z dnia 07 marca 2023r.
Zwiększenie ilości przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację z udźwiękowieniem

                                                                                                                                                                 Płock, 6.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                         INTERPELACJA


dot. zwiększenia ilości przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację z udźwiękowieniem

Na wniosek mieszkańców proszę o zwiększenie ilości przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację z udźwiękowieniem, które będą dedykowane dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nadmieniam, że istnieje bardzo duża konieczność realizacji prośby z uwagi na lokalizację przy przejściach dla pieszych instytucji, które zajmują się współpracą z osobami niepełnosprawnymi.
Poniżej prośba od mieszkańców:
Sygnałów dźwiękowych nie emitują nawet sygnalizatory świetlne zlokalizowane przy nowych przejściach dla pieszych lub stosunkowo niedawno poddanych gruntownemu remontowi. Takiego rozwiązania technicznego brakuje zwłaszcza na przejściach dla pieszych przez ulicę Tysiąclecia, która prowadzi przecież do siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto, przy ulicy Tysiąclecia znajduje się wiele punktów usługowo-handlowych oraz przystanki dla kilkunastu linii autobusowych. Brak udźwiękowienia sygnalizacji świetlnej w tym rejonie znacznie utrudnia osobom z dysfunkcją narządu wzroku bezpieczne i swobodne dotarcie do wspomnianych obiektów. Jestem osobą niedowidzącą w dużym stopniu, więc znam opisywany problem z własnego doświadczenia.

Postuluję również objęcie udźwiękowieniem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy ulicy Jachowicza, na wysokości siedziby ZUS, w której ma swoją siedzibę zespół do spraw orzecznictwa. Jest to miejsce o dosyć dużym natężeniu ruchu, więc bardzo trudno tam poruszać się bazując wyłącznie na słuchowej analizie ruchu drogowego i echolokacji.                                                                                                                 Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 07 marca 2023, godzina 13:18)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 450
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 22 marca 2023, godzina 10:29
  • Historia aktualizacji

  • 22 marca 2023, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu
    07 marca 2023, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu