Interpelacje Radych Miasta:
Zakres: lipiec 2019 rok