Interpelacje Radych Miasta:
Zakres: marzec 2004
 • Interpelacja: Wojciech Hetkowski / 2004-03-30 / 614
  Przedmiot, temat interpelacji: RMO „Podolszyce – Południe”w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego osiedla prosi o spowodowanie powołania dzielnicowego. Do dnia dzisiejszego osiedle Podolszyce – Południe nie posiada „swojego” dzielnicowego. Zastępstwo w osobie dzielnicowego z Podolszyc – Północ w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.
 • Interpelacja: Stanisław Nawrocki / 2004-03-30 / 613
  Przedmiot, temat interpelacji: Za drogie paliwa w Płocku w stosunku do cen paliw w innych miejscach w kraju. Wystąpić do Zarządu PKN „Orlen” o obniżenie cen paliw w Płocku – tak aby nie były one, co najmniej wyższe od cen paliw poza miastem.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-30-03 / 612
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat terminu w jakim Urząd Miasta Płocka ustali godziwe zasady waloryzacji kaucji mieszkaniowych właścicielom lokali mieszkalnych wykupionych od gminy płock (które zostały wpłacone przez wprowadzenie się do tychże lokali jako komunalnych)
 • Interpelacja: Zygmunt Buraczyński / 2004-03-30 / 611
  Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę do przewodniczącego Rady Miasta o omówienie sprawy Multikina w Płocku podczas obrad Sesji. Proponuję by omówiono tę kwestię w 2 aspektach zapoznanie się z wizualizacją i warunkami proponowanymi z lokalizacją przy teatrze zapoznanie się z wizualizacją i warunkami proponowanymi z lokalizacją na Podolszycach
 • Interpelacja: Wiesław Kossakowski / 2004-03-30 / 610
  Przedmiot, temat interpelacji: Wizualizacja Starego Miasta – latem i całym rokiem.
 • Interpelacja: Wiesław Kossakowski / 2004-03-30 / 609
  Przedmiot, temat interpelacji: Parkowanie samochodów na trawnikach.
 • Interpelacja: Marek Krysztofiak / 2004-03-30 / 608
  Przedmiot, temat interpelacji: W związku z decyzją MENiS – u o 3%podwyżce płac dla pracowników pedagogicznych z wyrównaniem od dnia 1 stycznia b.r. proszę o podjęcie podobnej decyzji w stosunku do pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych Miasta Płocka.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-03-26 / 607
  Przedmiot, temat interpelacji: Na wniosek mieszkańców Osiedla Góry wnoszę o rozpatrzenie możliwości usytuowania „przystanku na żądanie” autobusu linii nr 7 w pobliżu ulicy Semestralnej.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-03-26 / 606
  W imieniu mieszkańców osiedli: Góry i Ciechomice zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu zamiany APTEKI usytuowanej przy ul. Osiedlowej nr 1 na PUNKT APTECZNY na okres do dwóch lat tj. do czasu reorganizacji miejscowego Ośrodka Zdrowia.
 • Interpelacja: Violetta Kulpa / 2004-03-17 / 605
  Proszę o przedstawienie szczegółowych informacji związanych z inwestycją na Osiedlu Podolszyce – budowa Centrum Rekreacyjnego – w zakresie budowy Multikina, kręgielni:
 • Interpelacja: Violetta Kulpa / 2004-03-17 / 604
  Proszę o przedstawienie informacji, czy były przeprowadzone konsultacje z Radami Osiedli przed podjęciem decyzji wyrażających zgodę na budowę:
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 602
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat:
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 601
  Przedmiot, temat interpelacji: 1. Jak przebiegają prace nad realizacją koncepcji zagospodarowania terenu wokół Dworca PKP-PKS (Dworcowa Centrum)- kiedy planowana jest realizacja. 2. Którędy ma przebiegać łącznik między ulicą Chopina a projektowaną ulicą wzdłuż torów? Proszę o szkice (mapkę ) terenu.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 600
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o znakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic – Dworcowej i Lasockiego.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 599
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zainstalowanie kamery (dwóch) umożliwiającej monitoring na terenie dworca PKP- PKS który w chwili obecnej stanowi bardzo wątpliwą wizytówkę naszego miasta. Proszę również o częstsze patrole Straży Miejskiej w okolicach dworca PKP – PKS.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 598
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat przyczyn które blokują (pomimo uzyskania wszelkich, wymaganych prawem pozwoleń) powstanie nowej stacji benzynowej u zbiegu ulic Piłsudskiego i Granicznej ?
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 597
  Przedmiot, temat interpelacji: 1. Łączna Oaza –czy możliwe jest włączenie budowy nawierzchni tych ulic do wieloletniego planu inwestycyjnego. 2. Proszę o remont nawierzchni ulicy Dworcowej i próbę rozwiązania braku miejsc parkingowych w tym rejonie.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 596
  Przedmiot, temat interpelacji: 1. Proszę o zainstalowanie oświetlenia obszaru między blokami przy ulicy Bielskiej 36 i 34. 2. Proszę o częstsze patrole Straży Miejskiej w w/w rejonie oraz w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 595
  Przedmiot, temat interpelacji: Czy istnieje zespół opracowujący koncepcję ścieżek rowerowych na terenie Płocka? Jak przebiegają prace? Proszę o informację na temat ewentualnych spotkań.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 594
  Przedmiot, temat interpelacji: W Budżecie Miasta na 2004 rok są pieniądze na budowę ekranu. Czy badania - pomiar hałasu będą prowadzone przy ulicach Chopina i Otolińskiej? Proszę o przeprowadzenie ich przy w/w ulicach.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 593
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat ewentualnych inwestycji mogących niewielkim kosztem udrożnić Osiedle Dworcowa np. przebicie ul. Lasockiego do Mickiewicza czy Obrońców Płocka – Mickiewicza – Obrońców Płocka.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2004-03-16 / 592
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat zgodności z prawem wybudowania płotu – parkanu wokół budynku przy ulicy Otolińskiej 7A.
 • Interpelacja: Wojciech Hetkowski / 2004-03-16 / 591
  Przedmiot, temat interpelacji: R.M.O. „Podolszyce – Południe” wnosi.
 • Interpelacja: Wojciech Hetkowski / 2004-03-16 / 590
  Przedmiot, temat interpelacji: R.M.O. „Podolszyce - Południe” zgłasza swój sprzeciw przeciwko kolejnej podwyżce opłat za bilety autobusowe. Dotychczasowe ceny są najdroższe bez mała w skali kraju. Nie zrobiono nic by ulżyć zatłoczonym autobusom linii 19 i 22 w godzinach szczytu. Nie przedłużono linii 18 przez Podolszyce – Południe do dworca autobusowego o co prosili mieszkańcy za pośrednictwem Rady Mieszkańców. Jedynie podwyżki cen biletów regulowane są skrupulatnie. Przy bezrobociu jakie istnieje w Płocku kolejna podwyżka biletów jest nadużyciem wobec biedniejszej społeczności Płockiej.
 • Interpelacja: Andrzej Rokicki / 2004-03-16 / 589
  W sprawie dokonania zlecenia na remont dróg w Mieście Płocku zakładowi budżetowemu „Muniserwis”