Interpelacje Radych Miasta:
Zakres: Informacja nt. interpelacji złożonych przez Radnych Rady Miasta Płocka