Budżet Miasta Płocka na 2023 rok
Budżet Miasta Płocka na 2023 rok

Budżet Miasta Płocka na 2023 rok

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2023 Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku


Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku


Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku


Załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku

Załącznik nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku


Załącznik nr 9 - Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok


Załącznik nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie FinansowejUzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Płocka na 2023 rok


Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu


Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych


Omówienie dochodów budżetu na 2023 rok według źródeł - opis


Omówienie planowanych wydatków majątkowych


Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023


Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki budżetowe w roku 2023


Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2023Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Płocka na 2023 rok


Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2023 rokPlany finansowe samorządowych instytucji kultury


Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses


Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego


Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki


Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego


Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana ThemersonówMetryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 04 stycznia 2023, godzina 13:06)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Joanna Rutkowska - Cukras - Wydział Skarbu i Budżetu
 • Ilość wyświetleń: 1 093
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 04 stycznia 2023, godzina 14:45
 • Historia aktualizacji

 • 04 stycznia 2023, godzina 14:45 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:42 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:30 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:28 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:22 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:19 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:17 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:14 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:13 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:09 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:08 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:06 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:05 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:03 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:01 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 14:00 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:57 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:47 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:41 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:40 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:38 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:38 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:34 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:25 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:11 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2023, godzina 13:07 Aktualizacja dokumentu