Budżet Miasta Płocka na 2004 rok
Budżet Miasta Płocka na 2004 rok


Uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok


ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Dochody Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 2 Dochody Powiatu na 2004 rok

Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień na 2004 rok

Załącznik Nr 4 Wydatki zbiorczo budżetu Gminy /Powiatu na 2004 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok Wydatki na „zadania zlecone” gminom

Załącznik Nr 6 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok Wydatki na „zadania zlecone” powiatom

Załącznik Nr 7 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok

Załącznik Nr 10 Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2004 roku

Załącznik Nr 11 Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004 rok

Załącznik Nr 12 Podział środków z Budżetu Miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie Rad Mieszkańców Osiedli

Załącznik Nr 13 Prognoza długu miasta Płocka na dzień 31.12.2004 roku

Załącznik Nr 14 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok

Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku

Załącznik Nr 16 Dotacje dla instytucji kultury w 2004 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku

Załącznik Nr 18 Plan dochodów Budżetu Państwa zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2004 rokCZĘŚĆ OPISOWA

Budżet miasta Płocka na 2004 rok

DOCHODY – część opisowa

Budżet Gminy

Budżet Powiatu


Źródła pokrycia deficytu budżetowego


WYDATKI – część opisowa


Rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołachINFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tabela Nr 1 Wykaz zadań inwestycji według klasyfikacji

Tabela Nr 2 Wydatki bieżące budżetu miasta na 2004 rok

Tabela Nr 3 Dofinansowanie gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w 2004 roku

Tabela Nr 4 Konsekwencje dla Budżetu Miasta Płocka z tytułu spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacjiMienie komunalne

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy – zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta

Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych – zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych

Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych

Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych

Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2002-2003

Tabela Nr 8 Grunty komunalne

Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock

Tabela Nr 10 Dzierżawa gruntów komunalnych

Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie

Tabela Nr 12 Udziały Kapitałowe Gminy Płock

Tabela Nr 13 Rentowność udziałów kapitałowych Gminy Płock w spółkach

Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury

Tabela Nr 15 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonejMetryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 21 września 2004, godzina 12:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 714
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 22 września 2004, godzina 12:06
  • Historia aktualizacji

  • 22 września 2004, godzina 12:06 Aktualizacja danych