kontrole zewnętrzne z 2008 roku
Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka w I półroczu 2008 r.

 Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Urzędzie Miasta Płocka w I półroczu 2008 r.

 Lp.

 
Podmiot przeprowadzający kontrolę

 

Termin kontroli 

Zakres przeprowadzonej kontroli 

 1.


Ministerstwo Infrastruktury

21.01.2008 r. - 25.01.2008 r.


Kontrola na zakończenie realizacji Projektu nr SPOT/2.2./45/09 pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II".
 

 2.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

23.01.2008 r. - 25.01.2008 r.


Kontrola na zakończenie realizacji projektów: Nr Z/2.14/II/2.2/2272/06 (,,Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007" ) oraz Nr Z/2.14/II/2.2/2273/06 (,,Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007").
 

 3.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

18.02.2008 r. - 30.04.2008 r.


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Płocka za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
 

 4.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

25.03.2008 r. - 31.03.2008 r.


Działania organu zarządzającego ruchem na drogach zmierzające do zmniejszenia zagrożeń oraz zgodności tych działań z obowiązującymi przepisami.
 

 5.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

26.03.2008 r. - 01.04.2008 r.


Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 

 6.


Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

12.05.2008 r.- 13.06.2007 r.


Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2006, Działanie VI.2 przy realizacji projektu nr VI.2.5 w 2006 r.
 

 7.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

26.05.2008 r. - 30.05.2008 r.


Wydawanie, odmowa wydawania oraz cofanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napoi alkoholowych.
 

 8.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

12.06.2008 r.


Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, korzystanie z wód, utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
 

 9.


Najwyższa Izba Kontroli

18.06.2008 r.


Efektywność egzekucji administracyjnych podatków i opłat.
 

 

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie wpisów do Książki Kontroli znajdującej się w Sekretariacie Prezydenta Miasta Płocka oraz dokumentacji przekazanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka do Oddziału Kontroli. 


Sporządziła: Agnieszka Dąbrowska, podinspektor w Oddziale Kontroli – Kancelaria Prezydenta Miasta


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 15 lipca 2008, godzina 13:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 760
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 15 lipca 2008, godzina 13:22
  • Historia aktualizacji

  • 15 lipca 2008, godzina 13:22 Aktualizacja danych
    15 lipca 2008, godzina 13:22 Aktualizacja danych