KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2011 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2011 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za I kwartał 2011 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze   - kwota 2.901,36 zł.  
 - liczba decyzji 2
Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze  - kwota 25,54 zł.
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - świadczenia rodzinne - kwota 136,90 zł.  - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z 2006 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego   - kwota 1.040,50 zł.   - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 325 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t. jedn. Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z 2007 r. ze zm.)

 

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową,
                                 remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 16.592,69 zł.   - liczba decyzji 32
Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 ze zm.)


III. Izba Wytrzeźwień w Płocku


Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 17.948,36 zł.   - liczba decyzji 113
Podstawa prawna: art. 42 ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372)

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 10:35)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 421
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:45
 • Historia aktualizacji

 • 20 lipca 2023, godzina 09:45 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2011, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2011, godzina 10:35 Aktualizacja danych