Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Miasta Płocka


Zasady udostępniania danych z rejestrów publicznych


Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia się na wniosek (wniosek do pobrania) spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Miasta Płocka

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 08 grudnia 2021, godzina 13:22)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 1 784
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 08 grudnia 2021, godzina 14:23
 • Historia aktualizacji

 • 08 grudnia 2021, godzina 14:23 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 13:53 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 13:53 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 13:24 Aktualizacja dokumentu