SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2016 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2016 rok,

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

oraz

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 


SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2016 rok  

 

Załączniki - część obowiązująca

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2016 rok 

Załącznik nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Załącznk nr 2b - Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Załącznik nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok

Załącznik nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku

Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Załącznik nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Muniserwis za 2016 rok

Załącznik nr 11 - Wykonanie rocznych wydatków majątkowych za 2016 rok nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

 

Załączniki - Część opisowa

 

Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2016 rok

 

Dochody budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Dochody Budżetu - tabela

Dochody Budżetu - opis

 

Wydatki budżetu miasta Płocka za 2016 rok

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy Muniserwis

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany dokonane w trakcie 2016 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji

 

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego - Załączniki do Zarządzenia nr 3141/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2016 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2016 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2016 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2016 rok

Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2016 rok

 

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (poniedziałek, 10 kwietnia 2017, godzina 08:25)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 128
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 maja 2017, godzina 09:46
 • Historia aktualizacji

 • 24 maja 2017, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 08:26 Aktualizacja danych