Załącznik do Zarządzenia Nr 1519/04
W Y T Y C Z N E w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1519/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 marca 2004 roku.

 
W Y T Y C Z N E
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
sprzętu obrony cywilnej


 
W oparciu o Zarządzenie Nr 1519/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 marca 2004 roku, w terminie do dnia 02 kwietnia br. należy przeprowadzić inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej.
Zadaniem inwentaryzacji jest ustalenie stanu ilościowego i wartościowego posiadanego sprzętu OC.
Inwentaryzację należy podzielić na dwa okresy :
1.Okres przygotowawczy.
2.Okres inwentaryzacji.
1. W okresie przygotowawczym należy :
a.Zarządzeniem dyrektora / prezesa zakładu powołać komisję inwentaryzacyjną. Ilość członków komisji inwentaryzacyjnej ustalić w zależności od ilości posiadanego sprzętu, lecz w liczbie nie mniejszej niż trzy osoby. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby materialnie odpowiedzialne za gospodarkę sprzętem, natomiast powinna wchodzić przynajmniej jedna osoba z dobrą znajomością technicznego i specjalistycznego sprzętu obrony cywilnej.
b.Przeszkolić osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej, w zakresie prowadzenia inwentaryzacji.
 2. W okresie inwentaryzacji należy :
a.Wstrzymać przyjmowanie i wydawanie sprzętu obrony cywilnej w magazynie – nie dokonywać jakichkolwiek operacji magazynowych;
b.Inwentaryzacją należy objąć :
wojskowy sprzęt techniczny znajdujący się na wyposażeniu formacji obrony cywilnej oraz gromadzony dla zapewnienia ochrony indywidualnej stanów osobowych na stanowiskach kierowania, załóg zakładów oraz ludności;
sprzęt specjalistyczny, nie zainstalowany, przeznaczony do modernizacji systemów alarmowych i budowli ochronnych (np. urządzenia włączające syreny alarmowe, drzwi schronowe itp.);
inny sprzęt stanowiący majątek obrony cywilnej.
c. Wpis do arkusza inwentaryzacyjnego powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu. Spis z natury winien być dokonywany przez co najmniej dwóch członków komisji w obecności osoby odpowiedzialnej za stan sprzętu i materiałów objętych inwentaryzacją;
 
d. Zestawienie inwentaryzacyjne należy sporządzić według załączonego wzoru;
 
e. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, jeden egzemplarz protokołu inwentaryzacyjnego i arkusza spisu z natury należy przekazać do Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, tel. 24 367-15-68; 24 367-15-69, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 kwietnia 2004 r.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 marca 2004, godzina 12:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 513
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji