KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2013 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2013 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za IV kwartał 2013 roku)

 

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2013 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:

Lp.: 1


Nazwisko i imię: Wisła Płock S.A.

Forma i kwota: Zwolnienie z długu w wysokości  32 481,36 zł wraz z odsetkami w kwocie 569,74 zł.


Przyczyna: Ważny interes dłużnika

           Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

     Mariola Borowska

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 16 stycznia 2014, godzina 11:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 936
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 stycznia 2014, godzina 09:07
  • Historia aktualizacji

  • 27 stycznia 2014, godzina 09:07 Aktualizacja danych