Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268/XVIII/07
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK

 


LP.

Data posiedzenia Komisji


TEMAT KOMISJI

Jednostka przygotowująca Materiały

Wykaz osób zaproszonych do poszczególnych tematów


1.STYCZEŃ

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku.

2. Analiza budowy i remontu dróg w latach 2006 – 2007 w rozbiciu na poszczególne osiedla.

Komisja Rewizyjna

Prezydent Miasta Płocka


Ustalany na bieżąco


2.


LUTY

1. Informacja nt. remontów placówek oświatowych i służby zdrowia w 2007 roku.


Prezydent Miasta Płocka


Ustalany na bieżąco

3.

MARZEC

1. Kontrola dowolnie wybranego przetargu.

Prezydent Miasta Płocka


Ustalany na bieżąco


4.KWIECIEŃ

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok.

2. Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka.

Prezydent Miasta Płocka

Komisja RewizyjnaUstalany na bieżąco


5.

MAJ

1. Informacja nt. remontu amfiteatru.

Prezydent Miasta Płocka

Ustalany na bieżąco

6.


CZERWIEC

1. Informacja nt. inwestycji w 2007 roku.

Prezydent Miasta Płocka

Ustalany na bieżąco


7.


LIPIEC

1. Informacja o działalności spółek gminnych.

Spółki gminne

Ustalany na bieżąco


8.


SIERPIEŃ

1. Informacja nt. funkcjonowania przejętego przez miasto klubu sportowego Wisła Płock.

Prezydent Miasta Płocka

Ustalany na bieżąco

9.

WRZESIEŃ

1. Informacja z wykonania budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2008 roku.

Prezydent Miasta Płocka

Ustalany na bieżąco


10.


PAŹDZIERNIK

1. Informacja z wykonania uchwał Rady Miasta Płocka za I półrocze 2008 roku.

Prezydent Miasta Płocka

Ustalany na bieżąco


11.


LISTOPAD

1. Informacja nt realizacji programów przyjętych przez Radę Miasta Płocka

Prezydent Miasta Płocka


Ustalany na bieżąco


12.

GRUDZIEŃ


1. Opiniowanie projektu budżetu miasta Płocka na 2009 rok.

2. Informacja nt. interpelacji radnych Rady Miasta Płocka

Prezydent Miasta Płocka


Ustalany na bieżąco


 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Marek Krysztofiak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 477
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:05
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2008, godzina 08:05 Aktualizacja danych
    03 stycznia 2008, godzina 08:03 Aktualizacja danych