UCHWAŁA NR 110/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 859/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny w Płocku

UCHWAŁA NR 110/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 859/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny” w Płocku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 1318; z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 270 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 1101 i poz. 1529; Dz. U. z 2014 roku poz. 543) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do: 

1. udzielenia odpowiedzi na niniejszą skargę i przekazania jej wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

2. reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą, w tym do ustanowienia pełnomocnika procesowego. 

§ 2

Treść skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 282
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji