projekty uchwał
Sesja XV - 30-10-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 października 2007 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (aula),Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku,
2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

4/ Zamknięcie obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 25 października 2007, godzina 14:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 165
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji