Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 953/LVI/06
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ

załącznik nr 1

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g), art. 58 ust.1 i 6, art. 62 ust.5 oraz art 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104/


z dniem 1 września 2006r. zakłada się   


publiczną szkołę  ponadgimnazjalną o nazwie:


Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4.


Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Płock, dnia 30 maja 2006r.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 499
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji