Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05
Z A D A N I A

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku


Z A D A N I A

1.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji: 2005 r. – 2007 r.
2.Opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów miasta Płocka, dla których nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji: 2005 r. – 2006 r.
3.Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, tablic informacyjnych „Płock” i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, okres realizacji: oznakowanie poziome 2005 r. – 2007 r., oznakowanie pionowe 2005 r. – 2008 r.
4.Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenie Skarpy Wiślanej oraz w Rejonie I i II, okres realizacji: 2005 r. – 2008 r.
5.Wywóz odpadów komunalnych, okres realizacji: 2005 r.– 2006 r.
6.Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie i chirurgia drzew na terenie miasta, okres realizacji: 2006 r.– 2008 r.
7.Realizacja na terenie miasta Płocka programu identyfikacji i rejestracji psów z prowadzeniem centralnej i internetowej bazy danych pn. „Podaj łapę”, okres realizacji: 2005 r. – 2006 r.
8.Wykonywanie operatów szacunkowych wyceny komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, okres realizacji: 2005 r. – 2006 r.
9.Usługi pocztowe, okres realizacji: 2005 r. – 2008 r.
10.System monitoringu wizyjnego miasta, okres realizacji: 2005 r. – 2011 r.
11.Najem lokali dla Rad Mieszkańców Osiedli, okres realizacji: 2005 r.– 2008 r.
12.Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta, okres realizacji: 2005 r. – 2007 r.
13.Prowadzenie Klubów Profilaktyki Środowiskowej, okres realizacji: 2005 r.– 2007 r.
14.Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży, okres realizacji 2005 r.– 2007 r.
15.Prowadzenie Telefonu Zaufania, okres realizacji: 2005 r.– 2007 r.
16.Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Płocku na terenie Osiedla Borowiczki, okres realizacji: 2005 r.– 2008 r.
17.Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe, okres realizacji: 2005 r.– 2007 r.
18.Produkcja spersonalizowanych Kart Pojazdu, okres realizacji: 2005 r.– 2008 r.
19.Użyczenia sprzętu komputerowego do systemu POJAZD oraz CEPiK, okres realizacji: 2005 r.– 2009 r.
20.Dostawa energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków, okres realizacji: 2005 r.– 2008 r.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 672
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji