Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 112/IX/07
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ

załącznik nr 1

 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ
 


  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f), art. 58 ust.1 i 6, art. 62 ust.5 oraz art 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz.542//


  z dniem 1 września 2007r. zakłada się   


publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie:


Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku
ul. Gwardii Ludowej 7.


Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka 

Tomasz Korga

 

Płock, dnia 29 maja 2007r. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 627
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji