projekty uchwał
Sesja XII - 12-09-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 12 września 2007r.  o godz. 17.30 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3/ Podjęcie uchwały w sprawie:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektem uchwały

4/ Zamknięcie obrad XII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 11 września 2007, godzina 07:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 819
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji