projekty uchwał
Sesja LI - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 stycznia 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku.
4.Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2006-2008,
- załącznik
2)zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku w sprawie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
3)ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych,
4)zmiany Uchwały Nr 844/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,
5)otrzymania dofinansowania projektu pn.”Z ziemią za pan brat” w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej: „MŁODZIEŻ – Inicjatywy Grupowe”,
6)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku,
7)skargi z dnia 28.10.2005 roku Pana Jerzego Kucharskiego,
8)wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka .

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka.

Rady Miasta Płocka
/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 17 stycznia 2006, godzina 11:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 667
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji