Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 694/XXXIX/05
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 694/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOŁY PUBLICZNEJ


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1i ust. 5b, art. 58 ust.1,6 ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141), w związku z art. 18 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)

zakłada się

z dniem 01 września 2005 roku

Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia

sześcioletnią dającą podstawy wykształcenia  muzycznego, wykształcenia ogólnego  w zakresie szkoły podstawowej,


z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 23
w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 739
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji