UCHWAŁA Nr 786/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 29 września 2022, godzina 16:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Wydział Obsługi Rady Miasta Płocka
  • Ilość wyświetleń: 576
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 września 2022, godzina 16:37
  • Historia aktualizacji

  • 29 września 2022, godzina 16:37 Aktualizacja dokumentu