Uchwała Nr 114/IX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie wypowiedzenia warunków umowy o pracę Pani Radnej Grażynie Opatrzyk.
Uchwała Nr 114/IX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie wypowiedzenia warunków umowy o pracę Pani Radnej Grażynie Opatrzyk.Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

Nie wyraża zgody na wypowiedzenie Pani Radnej Grażynie Opatrzyk warunków umowy o pracę w części dotyczącej stanowiska pracy i warunków wynagradzania w związku ze zmianą schematu organizacyjnego Spółki z o.o. RYNEX.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 388
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji