UCHWAŁA NR 4/I/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 4/I/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

Na podstawie § 16 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 82, poz. 2708, Nr 156, poz. 6121) – Rada Miasta Płocka:

§ 1.

W głosowaniu jawnym na Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka wybrała Pana Pawła Kolczyńskiego. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 30 listopada 2006, godzina 13:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji