U C H W A Ł A Nr 31/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2003 rok
U C H W A Ł A Nr 31/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2003 rok.


Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1108/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Przyjąć ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na 2003 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 570
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji