Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
w sprawie sprostowania błędu

Obwieszczenie
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
z dnia 11 kwietnia 2006 roku


w sprawie sprostowania błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 i Nr 267 poz. 2253) w uchwale Nr 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2013 w tytule i w § 1 prostuje się błąd pisarski poprzez zastąpienie liczby „2006” liczbą „2007”.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
(-)Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 13 kwietnia 2006, godzina 09:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 762
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji