UCHWAŁA NR 54/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 54/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2015 rok.

 

Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący 

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 466
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji