Uchwała Nr 725/XLII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.

Uchwała Nr 725/XLII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 10 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok. - pobierz treść w formacie .pdf

 

U Z A S A D N I E N I E


W związku z otrzymaniem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn. „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2004/2005” oraz pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny  2004/2005” zwiększono dochody budżetu miasta Płocka o łączną kwotę 1.547.862,00 zł. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów (78.103,00 zł.) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (1.469.759,00 zł.). Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Nr 04/ZJO/P - Środki finansowe na realizację programów stypendialnych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów szkół i uczelni funkcjonujących na terenie miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 13 czerwca 2005, godzina 14:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 675
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji