projekty uchwał
Sesja LX - 26-09-2006

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 września 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LX Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LX Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku.
4.Przyjęcie protokołu z obrad LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 11 września 2006 roku.
5.Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2006 roku.
6.Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście Płocku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2006 rok ,

3) zmian w uchwale Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o. zmienionej uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku ,

4) rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka,

5) wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o powierzchni 142,07 m2 przy ul. Tumskiej 5,

6) pozbawienia drogi – ulicy Kobiałka dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej,

7) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul.Jędrzejewo w Płocku,

8) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Wyspiańskiego w Płocku,

9) odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Płocku .


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 19 września 2006, godzina 12:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 033
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji