XXX Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny. W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 512 ze zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka).

Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” za rok 2020.
4) Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku w 2020 roku.
5) Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o kontraktach z NFZ na rok 2021 i realizacja kontraktów w 2020 roku. Informacja o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej realizowanej w trzech głównych podmiotach w Płocku.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka z 25 marca 2021 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 530),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 531),
3. przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie miasta Płocka pod nazwą „Płocka szansa edukacyjna” (druk nr 515),
4. określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu udzielania stypendium pod nazwą „Płocka szansa edukacyjna” dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie miasta Płocka (druk nr 516),
5. uchylenia uchwały nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock (druk nr 517),
6. założenia publicznej szkoły ponadpodstawowej (druk nr 518),
7. zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. (druk nr 519),
8. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2020 rok (druk nr 520),
9. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2020 rok” (druk nr 521),
10. zmiany Uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (druk nr 522),
11. nadania nazwy ronda (druk nr 523),
12. wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy-Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr 524),
13. apelu do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie rządowego programu regulacji i pogłębiania koryta rzeki Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka (druk nr 525),
14. zmiany Uchwały Nr 483/XXXIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Płocka pod firmą „Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku (druk nr 526),
15. zasad prowadzenia sprzedaży na terenie Miasta Płocka w czasie trwania pandemii SARS-Cov-2 (druk nr 527),
16. opłaty targowej na terenie miasta Płocka (druk nr 528),
17. ustanowienia drzew pomnikami przyrody (druk nr 532),
18. uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli (druk nr 529),
19. nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu (druk nr 514),
20. skargi z dnia 04.03.2021 r. na Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy (druk nr 512).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Projekty uchwał i dokumenty na sesję w załączniku

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 23 kwietnia 2021, godzina 09:28)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 1 073
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 23 kwietnia 2021, godzina 10:17
 • Historia aktualizacji

 • 23 kwietnia 2021, godzina 10:17 Aktualizacja dokumentu
  23 kwietnia 2021, godzina 09:30 Aktualizacja dokumentu
  23 kwietnia 2021, godzina 09:29 Aktualizacja dokumentu