projekty uchwał
Sesja XLII

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 10 czerwca 2005r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Podjęcie uchwały w sprawie:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok (druk nr 765)

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektem uchwały.

4.Zamknięcie obrad  Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 20 lipca 2005, godzina 15:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 944
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji