Uchwała Nr 134/VIII/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

UCHWAŁA NR 134/VIII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 maja 2015 roku

 

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

 

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) – Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

Powołuje się Zespół do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników w składzie:

Andrzej Aleksandrowicz

Marcin Flakiewicz

Iwona Jóźwicka

Tomasz Kominek

Artur Kras

Wioletta Kulpa

Michał Sosnowski

Małgorzata Struzik. 

 

§ 2

Na Przewodniczącego Zespołu Rada Miasta Płocka wybrała Panią Wiolettę Kulpę.

 

§ 3

Na Wiceprzewodniczącego Zespołu Rada Miasta Płocka wybrała Pana Tomasza Kominka. 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 29 maja 2015, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 251
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji