UCHWAŁA NR 847/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 478/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 847/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały nr 478/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę nr 478/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 305
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji