UCHWAŁA NR 2/I/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 2/I/2014

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Płocka:

 

§ 1.

Ustala, iż w Radzie Miasta Płocka w kadencji 2014–2018 będzie trzech Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     Przewodniczący 

             Rady Miasta Płocka

 

 

 /-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 27 listopada 2014, godzina 16:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 185
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji