UCHWAŁA NR 4/I/2010 z dnia 08 grudnia 2010
w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 4/I/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 8 grudnia 2010 roku


w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

Na podstawie § 16 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006) – Rada Miasta Płocka:

§ 1.
W głosowaniu jawnym na Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka wybrała Pana Tomasza Maliszewskiego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 08 grudnia 2010, godzina 14:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 521
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji